Over PTA Security

Missie

PTA Security heeft de missie om mensen en organisaties inzicht te geven in de risico’s die gepaard gaan met het delen, verwerken en opslaan van informatie. “Men is zich vaak niet bewust van deze risico’s en de impact die het kan hebben op bijvoorbeeld privacy, beschikbaarheid en vertrouwelijkheid van informatie.
Door het delen van kennis en ervaring, levert PTA Security een bijdrage aan een veiliger maatschappij.

cropped-Airport_header

Achtergrond

PTA Security is opgericht door Peter Tak. De afgelopen 20 jaar werkte Peter voor de overheid, financiële dienstverlening, onderwijs en gezondheidszorg. Hij deed gedurende deze periode ervaring op in de rollen van beheerder, consultant, teamleider, projectleider, architect en security officer. Door te werken in deze verschillende functies, kreeg hij een brede kijk op zowel de technische als de organisatorische kant van informatievoorziening, automatisering en beveiliging.

Werkwijze PTA Security

PTA Security maakt in de projecten altijd een koppeling tussen techniek en organisatie. De brede kennis en ervaring zorgen ervoor dat het beste uit beide werelden wordt gecombineerd, waardoor snel inzichtelijk kan worden gemaakt welke impact een technische keuze op de organisatie heeft.
Veel samenwerken met andere organisaties en specialisten geeft een brede kijk op vanuit verschillende invalshoeken.
De oplossingen die PTA Security biedt, zijn altijd gericht op maatregelen om organisatierisico’s te beperken, voorkomen of terug te dringen.
PTA Security werkt open en transparant, stelt duidelijke doelen die leiden tot snel resultaat en vindt het belangrijk dat organisaties efficiënt met hun eigen middelen omgaan. PTA Security werkt pragmatisch en zorgt ervoor dat de resultaten van de geleverde diensten direct toepasbaar zijn in de organisatie.